ANALIZA CZYTELNICTWA ZA II SEMESTR

ROKU SZKOLEGO 2016/2017

 

 

 

I.             Analiza wypożyczeń poszczególnych klas.

 

Klasa

Liczba uczniów

Ilość wypożyczonych

książek

Średnia

Miejsce w szkole

II sem.

rok

szkolny

II sem.

 rok

szkolny

II sem.

 rok szkolny

II

TR, TD

18

59

99

3,3

 

5,5

I

 

II

 

I

LO

30

96

166

 

3,2

 

II

II

TH

26

84

139

5,3

III

II

 LO

30

66

189

2,2

6,3

III

I

IV

TH, TD

21

37

94

1,8

4,5

      IV

IV

III

TR, TD

27

45

107

1,7

 

4,0

V

 

V

III

TH

25

41

100

1,6

VI

I

TH, TR

28

38

75

1,4

2,7

VII

VII

III LO

 ogól. polic

29

32

59

1,1

2,0

VIII

VIII

IV

 TR

23

19

68

0,8

3,0

IX

VI

Razem:

257

517

1096

2,0

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

II.         Analiza wypożyczeń wg typów szkół.

 

TYP SZKOŁY

LICZBA UCZNÓW

ILOŚĆ WYPOŻYCZEŃ

ŚREDNIA

MIEJSCE W SZKOLE

II sem.

rok szkolny

II sem.

rok szkolny

II sem.

rok szkolny

Liceum Ogólnokształcące

89

194

414

2,2

4,7

I

 

I

Technikum Handlowe

75

166

341

4,5

I

 

II

Technikum Drogownictwa

20

40

81

2,0

4,1

II

 

III

 

Technikum Rolnicze

73

117

260

1,6

3,6

III

IV

Razem:

257

517

1096

2,0

4,3

 

 

 

 

 

 

III. Procentowa analiza ilości wypożyczeń w poszczególnych klasach

 

 

Klasa

 

Ilość

książek

I

LO

pol. poż.

 

I

TR

TH

II

LO

p

 

 

II

TR

TD

 

 

II

TH

III

TH

 

III

TR

TD

III

LO p

 

IV

TH

TD

 

IV

TR

 

Razem

%

0

1

2

3

4 - 5

6 - 7

  8 i

powyżej

-

14

9

2

-

2

3

2

19

5

-

2

-

-

3

6

12

5

3

-

1

 

-

1

3

7

6

1

-

-

5

7

5

4

5

-

7

6

5

5

2

-

-

2

14

8

1

1

1

-

5

17

6

1

-

-

-

5

6

5

-

5

-

-

 

11

8

2

1

1

-

-

 

35

96

62

27

24

9

4

13,6

37,4

24,1

10,5

9,3

3,5

1,6

Razem

30

28

30

18

26

25

27

29

21

23

257

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Procentowa analiza ilości wypożyczeń w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Klasa

 

Ilość

książek

I

LO

pol.

poż.

 

I

TH

TD

 

II

LO

p

 

II

TR

TD

 

II

TH

 

III

TH

 

III

TR

TD

 

III LO p

 

 

IV

TH

TD

IV

TR

Razem

%

0

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 9

10 - 13

  14  i

powyżej

-

9

11

4

2

1

3

-

16

9

2

1

-

-

1

5

8

5

5

3

3

-

-

5

9

4

-

-

-

-

12

7

6

1

-

2

8

9

1

4

-

1

-

12

5

6

3

1

-

3

19

5

1

1

-

-

-

8

6

2

3

1

1

 

2

13

4

1

2

-

1

8

90

74

38

31

7

9

3,1

35,0

28,8

14,8

12,1

2,7

3,5

Razem

30

28

30

18

26

25

27

29

21

23

257

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Agata Choińska