ORGANIZACJA EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2017

Część pisemna egzaminu:

20.06.2017r

A.18 Prowadzenie sprzedaży   

godz.-10.00

20.06.2017r.-

B.32 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem

 dróg i obiektów mostowych

godz. – 12.00

 

20.06.2017r.

B.02 Wykonywanie robót drogowych

godz. – 10.00

20.06.2017r.

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

godz. - 10.00

Część praktyczna egzaminu

 

26.06.2017r

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

– 3 uczniów

godz. – 13.00

26.06.2017r

B.32Organizacja robót związanych z budową

 i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych

– 7 uczniów

godz. – 13.00

27.06.2017r

A.18 Prowadzenie sprzedaży  - 6 uczniów

                                                          - 6 uczniów

                                                     - 6 uczniów

godz.-  8.00

godz. – 12.00

godz. – 16.00

28.06.2017r

A.18 Prowadzenie sprzedaży –  4 uczniów 

                                                     – 3 uczniów

                                                      – 1 uczeń

godz.-  8.00

godz.-  12.00

godz.-  16.00

28.06.2017r

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej  – 6 uczniów

                                                              -  6 uczniów

godz.-  9:00

godz. - 15.00

29.06.2017r

R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej  – 5 uczniów 

                                                           -5 uczniów

godz. - 9:00

godz. - 15.00

29.06.2017r

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie

 dokumentacji przetargowej  - 1 uczeń

godz. – 9.00

30.06.2017r

 

B.02Wykonywanie robót drogowych – 4 uczniów

                                                      - 4 uczniów

godz. – 9.00

 godz. – 15.00