OFERTA TYPÓW SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Szkół Podchorążych Rezerwy

w Zambrowie

NAZWA

PROFIL, ZAWÓD

KIERUNEK KSZTAŁCENIA,

PRZEDMIOTY - ROZSZERZENIE

KONTAKT

Technikum Nr 2

technik ekonomista

technik rolnik

I przedmiot: geografia,  biologia lub historia

II przedmiot: WOS lub język angielski

e-mail: zsazambrow@op.pl

 

 

tel. 862714882

technik handlowiec

technik budowy dróg

technik architektury krajobrazu

III Liceum Ogólnokształcące

policyjny

I przedmiot: geografia

II przedmiot: biologia lub historia

III przedmiot: WOS lub język angielski

pożarniczy

wojskowy

resocjalizacyjny

 

 

 

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

 

 

  -   składanie dokumentów      od 4 maja do 23 czerwca 2017 r. do godz. 1500

-   składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach

egzaminu gimnazjalnego  24 czerwca do 26 czerwca 2017 r. do godz. 1500

-   ogłoszenie listy przyjętych 13 lipca 2017 r. o godz. 1000

-   potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia  nauki w danej szkole

poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu

gimnazjalnego do 14 lipca 2017 r. do godz. 1500

 

-   ogłoszenie liczby przyjętych i nieprzyjętych 17 lipca 2017 r. o godz. 1200

 

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

-   składanie dokumentów               do 20 lipca 2017 r. do godz. 1500

-   ogłoszenie liczby przyjętych                 16 sierpnia 2017 r. o godz. 1000

-   potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia  nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego              

                         do 17 sierpnia 2017 r. do godz. 1500

-   ogłoszenie liczby przyjętych i nieprzyjętych      18 sierpnia 2017 r. o godz. 1200

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
zaprasza

na

Dzień Otwarty w szkole

 

w dniu 19 maja 2017 r. (piątek) na godz. 1000