R E K R U T A C J A

Informator gimnazjalisty 2017/2018

 

Podanie o przyjęcie do szkoły  Liceum Ogólnokształcące

 

Podanie o przyjęcie do szkoły Technikum

 

OFERTA TYPÓW SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości

im. Szkół Podchorążych Rezerwy

w Zambrowie

NAZWA

PROFIL, ZAWÓD

KIERUNEK KSZTAŁCENIA,

PRZEDMIOTY - ROZSZERZENIE

KONTAKT

Technikum Nr 2

technik ekonomista

technik rolnik

I przedmiot: geografia,  biologia lub historia

II przedmiot: WOS lub język angielski

e-mail: zsazambrow@op.pl

 

 

tel. 862714882

technik handlowiec

technik budowy dróg

technik architektury krajobrazu

III Liceum Ogólnokształcące

policyjny

I przedmiot: geografia

II przedmiot: biologia lub historia

III przedmiot: WOS lub język angielski

pożarniczy

wojskowy

resocjalizacyjny

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
zaprasza

na

Dzień Otwarty w szkole 

w dniu 19 maja 2017 r. (piątek) na godz. 1000